Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

abstractionn

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka
abstractionn
Reposted frombluuu bluuu viakropq kropq
abstractionn
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
abstractionn
6330 c2be
Reposted fromusunto usunto viaiblameyou iblameyou
abstractionn
abstractionn
abstractionn
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom
abstractionn
abstractionn
abstractionn
7938 e14d
Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
abstractionn
4833 c904
Reposted fromunterland unterland viakropq kropq

September 18 2018

abstractionn

"Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi."

abstractionn
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
abstractionn
abstractionn
9478 fee7 500
Reposted fromLubieWarzywa LubieWarzywa viakropq kropq
abstractionn

August 18 2018

abstractionn
8939 c71d 500

August 05 2018

abstractionn
abstractionn
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl