Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

abstractionn
abstractionn
3335 6874
Reposted fromthepointless thepointless vianosiemka nosiemka
8908 091f 500
Reposted fromstrzepy strzepy vianosiemka nosiemka
abstractionn
3945 2c01 500
Reposted fromtfu tfu viapl pl
abstractionn
abstractionn
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
abstractionn
1684 7c4c 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaszarakoszula szarakoszula
abstractionn
Faceci to jebane tchórze, niezdecydowane pierdolce i pieprzone samoluby.
abstractionn

-A ładna ona chociaż ?

-Śliczna

-A dobra w łóżku ?

-Nie wiem ale cudownie wygląda gdy śpi.

— z kumplem
abstractionn
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viaescapism escapism
abstractionn
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
abstractionn
abstractionn
abstractionn
abstractionn
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
abstractionn
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
abstractionn
4301 0efe
Nic bardziej mylnego
Reposted fromkopytq kopytq viapl pl
abstractionn
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viakochajmnie kochajmnie
abstractionn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl