Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

abstractionn
0854 9749 500
abstractionn
5721 02b4
Reposted fromrosejalea rosejalea
abstractionn
abstractionn

February 07 2019

abstractionn
abstractionn
abstractionn
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
abstractionn
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
abstractionn
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra

January 31 2019

abstractionn
0584 8861 500
abstractionn
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavacannes vacannes
abstractionn
8993 de04 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaboli boli
abstractionn
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
abstractionn
abstractionn
abstractionn
abstractionn
6751 a3d8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
abstractionn
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
abstractionn
abstractionn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl