Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

abstractionn
Reposted fromrandoom randoom viaVinroli Vinroli
abstractionn
9748 f3fc
Jesteś piękny!
Reposted fromvs vs viabluejane bluejane
abstractionn
9081 6da1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish vialiliowadusza liliowadusza
abstractionn
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
abstractionn
Tak, we dwoje wszystko było łatwiejsze, jaśniejsze i mniej uciążliwe. Problemy rozkładały się na dwoje, a szczęście mnożyło razy dwa.
— Natalia Sońska
abstractionn
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

May 09 2019

2171 2fdd 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
abstractionn
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
abstractionn
9887 2a96 500
Reposted frompiehus piehus vianikotyna nikotyna
abstractionn
A Ty? O kim będziesz myśleć, jak będziesz umierać?
— Lisie obawy
abstractionn
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
abstractionn
8690 0a78
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaszlugtime szlugtime
abstractionn
8579 7456 500
M. Wicha 
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
abstractionn
2459 9259 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszarakoszula szarakoszula
abstractionn
abstractionn
7634 4b7f
abstractionn
0869 4476 500
Reposted fromfilology filology viaszarakoszula szarakoszula
abstractionn
5516 2876 500
abstractionn
abstractionn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl