Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

abstractionn
2899 ddcb 500
abstractionn
5043 d19b 500
Reposted fromtfu tfu vianikotyna nikotyna
abstractionn
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael vianosiemka nosiemka
abstractionn
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
abstractionn
- Dlaczego nie powiesz tego od razu?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '

January 10 2018

abstractionn
2970 dcea 500
Reposted fromPoranny Poranny via2708 2708
abstractionn
6730 35a2
Reposted fromGIFer GIFer viaMadMaid MadMaid
abstractionn
1878 a334 500
Reposted fromdjahnee djahnee viastonerr stonerr
abstractionn
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaarrives arrives
abstractionn
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viaarrives arrives
abstractionn
7468 ca6a 500
Reposted fromnyaako nyaako viadudku dudku
abstractionn
8609 e8e6 500
Reposted fromtfu tfu viasowa sowa
abstractionn
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaprzytulanki przytulanki
abstractionn
1833 814c 500
Reposted frompiehus piehus viapikkumyy pikkumyy
abstractionn
8158 80aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaddrag ddrag
abstractionn
abstractionn
abstractionn
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapikkumyy pikkumyy
abstractionn
1879 fb9c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl